نکاتی جهت شستشوی فرش در قالیشویی

نکاتی جهت شستشوی فرش در قالیشویی ، همه ما در دوران کودکی خود خاطرات مشترکی داریم، در روزهای آخر اسفند ماه با وجود فصل امتحانات و با وجود اینکه دست و پاهایمان هنوز از سرمای زمستان می لرزید اما به شوق آب بازی، پاچه شلوارمان را بالا می¬زدیم و با کاسه به جان فرش خیس شده ای که کف حیاط پهن شده بود می افتادیم.

بیشتر بخوانید نکاتی جهت شستشوی فرش در قالیشویی

غبارگیری فرش

غبارگیری فرش ، شستشوی فرش امری بسیارمهم است. به خصوص در مورد فرش دست بافت این اصول مهم تر هستند. تا شستشو صدمه ای به کیفیت اولیه فرش وارد نکند و بتوان صورت اولیه و کیفیت ساختاری فرش را پس از شستشو نیز به خوبی حفظ کرد.

بیشتر بخوانید غبارگیری فرش